Nu! Tijd voor Mij als e-book (PDF)
Header afbeelding

Privacy disclaimer

Tijd voor Mij neemt jouw privacy erg serieus. Lees hier hoe
we met jouw gegevens omgaan.

Jouw gegevens bij Tijd voor Mij

‘Tijd voor Mij’ is een handelsnaam van Vitellence.nl. Vitellence hecht grote waarde aan de privacy van haar bezoekers en afnemers. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet- en regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

Doel

In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens van deelnemers vastgelegd.

Verstrekking aan derden

De gegevens die door Tijd voor Mij worden geregistreerd, worden niet aan derden verstrekt. Enkel in de gevallen dat de wet het voorschrijft, of een gerechtelijk bevel Tijd voor Mij daartoe verplicht.

Wijzigen en verwijderen

Je kunt de door jouw verstrekte persoonlijke gegevens altijd laten wijzigen en op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als je nog vragen hebt over ons privacybeleid, neem dan contact op via info@tijdvoormij.nl